Tiga Macam Cinta - GülPedia
News Update
Loading...

Rabu, Januari 08, 2014

Tiga Macam Cinta

# TIGA MACAM CINTA #

Berkata Al Imam Ibnul Qoyim rahimahullah:

"Cinta yang bermanfaat ada tiga macam:
- cinta Allah
- cinta karena Allah
- cinta perkara yang membantu ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada-Nya


Cinta yang memadhoratkan ada tiga macam:
- cinta selain Allah dengan kecintaan yang sama kepada Allah
- cinta hal-hal yang Allah benci
- cinta perkara yang memutus kecintaan terhadap Allah ataupun menguranginya
Enam macam cinta inilah yang beredar padanya cinta-cinta makhluk."


(Ighotsatul Lahfan hal. 512)

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done